Systém CLIMAVER® garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor. Nezatěžuje stávající konstrukci a usnadňuje práci při výrobě a instalaci vzduchovodů. Zjednodušuje koordinaci stavební výroby v části TZB. Zajišťuje tichý provoz vzduchotechnického potrubí. Spojuje všechny části systému, přes který je vzduch nasáván, upravován, veden a vypouštěn. Díky svým vlastnostem je vzdchotechnický systém energeticky úspornější (snížení nákladu v investiční i provozní fázi).

Napsali o nás na portálu TZB-info.

Rozdíl mezi systémem CLIMAVER® a izolovaným kovovým potrubím.

CLIMAVER®Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

Systém byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

Panel je vyroben ze skelné vlny a oboustranně potažen speciální povrchovou úpravou. Díky tomuto ucelenému řešení předpřipraveného zaizoilovaného panelu pro zhotovení vzduchovodu se šetří čas potřebný k instalaci samostatného potrubí a náklady na dodatečnou montáž tepelné/akustické izolace. 

Dodatečně izolované vzduchotechnické  potrubí z pozinkovaného plechu je vyrobeno ze těchto částí:

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován minerální vlnou, zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí. Potrubí se zadává do výroby podle připravené výrobní dokumentace. Následně se hotové VZT potrubí převáží na staveniště.

Izolace CLIMAVER®Izolaceminerální vlna s hliníkovou fólií
Kovové potrubížádnéKovové potrubí pozinkovaná ocel 0,6 mm
Tloušťka25 mmTloušťka30 mm
ObloženíHliníková úpravaObloženíHliník


Pro standardní řešení kancelářské budovy by použití 1 000 m2 systému CLIMAVER® 
místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu ušetřilo:

(1000 m2 systému CLIMAVER® odpovídá 700 m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 0,4 m x 0,2 m)

36 let 4000 X3t

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně.

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02.

Elektrickou energii pro 4 000 lidí za jeden den.

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let.

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

a to není vše ...

Při použití systému CLIMAVER® proti klasickému vzduchotechnickému potrubí z pozinkovaného plechu:

se ušetří při spostřebě  el. energie FU* ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechuse ušetří při spostřebě el. energie FU** ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechu

FU=Funkční jednotka: vzduchotechnické potrubí přepravující 1,6 m3/s vzduchu dodaného vzduchotechnickou jednotkou, do délky 20 m s průřezem potrubí 0,4 m × 0,2 m (tj. 24 m2) s odpovídající teplotou prodění vzduchu tak, aby byla v kanceláři zajištěna tepelná pohoda

** Na základě cen elektřiny ve Španělsku, referenční rok 2015 s 0,237 €/kWh ze zprávy Evropské komise „Ceny energií a náklady v Evropě“ z listopadu 2016

VZDUCHOTĚSNOST TECHNICKÉHO POTRUBÍ NEBO JAK OMEZIT ÚNIK VZDUCHU?

Tři hlavní zdroje energetických ztrát ve vzduchotechnickém potrubí vycházejí z šíření tepla (vedení, sálání), ztráty tlaku (tření vzduchu, místní odpor) a vzduchotěsnosti potrubí (únik vzduchu).

Energetické ztráty šířením tepla a ztrátou tlaku jsou v této studii srovnatelné a vykazují významný rozdíl v rámci úniku vzduchu:

Systém CLIMAVER® jej výrazně snižuje.

Vzduchotěsnost potrubí: Třída D podle EN 1507.

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?


 Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® o  20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí, než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.