Systém CLIMAVER® garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor. Nezatěžuje stávající konstrukci, usnadňuje práci při výrobě a instalaci vzduchovodů. Zjednodušuje proces stavební výroby v části TZB. Spojuje všechny části systému, přes který je vzduch nasáván, upravován, veden a vypouštěn. Zajišťuje tichý provoz potrubního rozvodu VZT. Díky svým vlastnostem je vzdchotechnický systém energeticky úspornější (snížení nákladu v investiční i provozní fázi).

Napsali o nás na portálu TZB-info.

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VZT POTRUBÍ CLIMAVER®


TLAKOVÉ ZTRÁTY

Tlakové ztráty

Tlakové ztráty třením a místními odpory jsou při porovnání standardního řešení (plechové potrubí) a potrubí CLIMAVER® při rychlosti proudícího vzduchu do 6 m/s (pro CLIMAVER® Neto) a do 8 m/s (pro CLIMAVER® Plus) s minimálními rozdíly.

   

VZDUCHOTĚSNOST

Dělení potrubí do tříd vzduchotěsnosti dle normy ČSN EN 1507. Na základě zjištěných hodnot je značný rozdíl v množství unikajícího vzduchu netěsnostmi ve spojích potrubí. Zde je porovnání standardního návrhu VZT potrubí, které je často klasifikováno ve třídě vzduchotěsnosti B až C (vyšší únik vzduchu), oproti řešení VZT potrubí CLIMAVER® zařazené do třídy D (nižší únik vzduchu).

 

 AKUSTICKÝ ÚTLUM V POTRUBÍ

Akustický útlum

Příklad útlumu hluku [dB] v potrubí o délce 5 m a průřezu 400 x 200 mm. Porovnání jednotlivých druhů vzduchotechnické potrubí CLIMAVER® s plechovým potrubím. Akustické mikroklima se významě podílí na celkové pohodě uvnitř budovy. Panely CLIMAVER® zajišťují vysoký útlum akustické energie při zachování požadované kvality vnitřního prostředí.

Činitel zvukové pohltivosti

Čím více se činitel zvukové pohltivosti blíží 1, tím je větší akustický útlum. Řada CLIMAVER® Neto zaručuje vážený činitel zvukové pohltivosti 0,85.

 

 

 POROVNÁNÍ SYSTÉMU CLIMAVER® SE STANDARDNÍM ŘEŠENÍM

CLIMAVER®Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

Systém byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

Panel je vyroben ze skelné vlny a oboustranně potažen speciální povrchovou úpravou. Díky tomuto ucelenému řešení předpřipraveného zaizoilovaného panelu se šetří čas potřebný k výrobě potrubí a náklady na dodatečnou montáž tepelné/akustické izolace. 

Dodatečně izolované vzduchotechnické  potrubí z pozinkovaného plechu je vyrobeno ze těchto částí:

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován minerální vlnou, zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí. Potrubí se zadává do výroby podle připravené výrobní dokumentace. Následně se předpřipravené dílce VZT potrubí převáží na staveniště, kde jsou dle projektové dokumentace instalovány.

Izolace 

skelná vlna s oboustrannou povrchovou úpravou

(podle typu panelu)

Izolaceminerální vlna s hliníkovou fólií
Kovové potrubížádnéKovové potrubí 

pozinkovaná ocel o tloušťce např. 0,6 nebo 0,8 mm

Tloušťka25 mmTloušťka30 mm
ObloženíHliníková úpravaObloženíHliník

 

 

 
Pro standardní řešení kancelářské budovy by použití 1 000 m2 systému CLIMAVER® 
místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu ušetřilo:

36 let 4000 X3t

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně.

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02.

Elektrickou energii pro 4 000 lidí za jeden den.

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let.

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

(1000 m2 systému CLIMAVER® odpovídá 700 m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 400 x 200 mm) 

 

 
a to není vše ...

 

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?


 Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® o  20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí, než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.