CLIMAVER® dokazuje svou kvalitu v mnoha zemích po celém světě, s více než 180 miliony m2 dodaných výrobků nabízejících nejlepší kvalitu spolu s podstatnými úsporami nákladů v oblastech administrativních a rezidenčních budov, obchodních center, letišť, hotelů, nemocnic, výškových budov, polyfunkčních domů. Systém garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor. Nezatěžuje stávající konstrukci, usnadňuje práci při výrobě a instalaci vzduchovodů. Zjednodušuje proces stavební výroby v části TZB. Spojuje všechny části systému, přes který je vzduch nasáván, upravován, veden a vypouštěn. Zajišťuje tichý provoz potrubního rozvodu VZT. Díky svým vlastnostem je vzduchotechnický systém energeticky úspornější (snížení nákladu v investiční i provozní fázi).

 

Video-manuál potrubí CLIMAVER®

Na tomto  odkazu vám ukážeme nejen výrobu přímého kusu potrubí nebo jednotlivých tvarovek, ale také zajímavé vlastnosti vzduchovodu.

 

CLIMAVER® BIM knihovna umožňuje navrhovat 3D potrubí v softwaru Autodesk Revit, nově pro verze 2021 a 2022. Nabízíme vám ke stažení  aplikaci  nebo  zdrojový soubor s rodinami. Také jsme pro vás připravili jednoduchý videonávod popisující práci s aplikací CLIMAVER® přímo v programu Revit.

 

CLIMAVER® dynamické bloky usnadňují návrh potrubí v softwaru AutoCAD pro 2D projektování VZT potrubí CLIMAVER®.

Zde můžete stáhnout knihovnu s návodem, jak správně bloky používat.

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VZT POTRUBÍ CLIMAVER®

(certifikováno dle EN 13403)


TLAKOVÉ ZTRÁTY

Tlakové ztráty

Tlakové ztráty třením a místními odpory jsou při porovnání standardního řešení (plechové potrubí) a potrubí CLIMAVER® při rychlosti proudícího vzduchu do 6 m/s (pro CLIMAVER® Neto) a do 8 m/s (pro CLIMAVER® Plus) s minimálními rozdíly. Uvažujeme o tlakové ztrátě 1 Pa/m.

Celková tlaková odolnost potrubí je 800 Pa o maximální rychlosti proudícího vzduchu 18 m/s.

   

VZDUCHOTĚSNOST

Dělení potrubí do tříd vzduchotěsnosti dle normy ČSN EN 1507. Na základě zjištěných hodnot je značný rozdíl v množství unikajícího vzduchu netěsnostmi ve spojích potrubí.

Zde je porovnání standardního návrhu VZT potrubí, které je často klasifikováno ve třídě vzduchotěsnosti B až C (nižší těsnost = větší únik vzduchu), oproti řešení VZT potrubí CLIMAVER® zařazeného do třídy D (vyšší těsnost = menší únik vzduchu).

 

 AKUSTICKÝ ÚTLUM V POTRUBÍ

Akustický útlum

Příklad útlumu hluku [dB] v potrubí o délce 5 m a průřezu 400 × 200 mm. Porovnání jednotlivých druhů vzduchotechnického potrubí CLIMAVER® s plechovým potrubím. Akustické mikroklima se významně podílí na celkové pohodě uvnitř budovy. Panely CLIMAVER® zajišťují vysoký útlum akustické energie při zachování požadované kvality vnitřního prostředí.

Činitel zvukové pohltivosti

Čím více se činitel zvukové pohltivosti blíží 1, tím je větší akustický útlum. Řada CLIMAVER® Neto zaručuje vážený činitel zvukové pohltivosti 0,85.

 

PARAMETRY UPRAVENÉHO VZDUCHU UVNITŘ POTRUBÍ

Maximální teplota proudícího vzduchu: 90°C

Maximální vnější teplota vzduchu: 60°C

Relativní vlhkost proudícího vzduchu: 75 %

 

 

 POROVNÁNÍ SYSTÉMU CLIMAVER® SE STANDARDNÍM ŘEŠENÍM

CLIMAVER®Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® je čtyřhranné samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

Systém byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

Panel je vyroben ze skelné vlny a oboustranně potažen speciální povrchovou úpravou. Díky tomuto ucelenému řešení izolačního panelu se šetří čas potřebný k výrobě potrubí a náklady na dodatečnou montáž tepelné/akustické izolace.

Dodatečně izolované vzduchotechnické  potrubí z pozinkovaného plechu je vyrobeno z těchto částí:

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován minerální vlnou zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí. Potrubí se zadává do výroby podle připravené výrobní dokumentace. Následně se předpřipravené dílce VZT potrubí převážejí na staveniště, kde jsou dle projektové dokumentace instalovány.

Izolace 

Izolační panel ze skelné vlny s oboustrannou povrchovou úpravou

(podle typu panelu).

IzolaceMinerální vlna s hliníkovou fólií.
Potrubí

Žádné

(potrubí je vytvořeno z panelu)

Potrubí 

Pozinkovaná ocel o tloušťce např. 0,6 nebo 0,8 mm.

Tloušťka

25 mm (40 mm)

Tloušťka30 mm
ObloženíHliníková fólieObloženíHliník

Typ

Čtyřhranné

(nelze vyrobit jiný průřez potrubí, tvarovky mohou být vyrobeny pouze ze segmentového oblouku).

TypČtyřhranné, kruhové

 

 

 
Pro standardní řešení kancelářské budovy by použití 1 000 m2 systému CLIMAVER® 
místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu ušetřilo:

36 let 4000 X3t

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně.

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02.

Elektrickou energii pro 4 000 lidí za jeden den.

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let.

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

(1000 m2 systému CLIMAVER® odpovídá 700 m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 400 x 200 mm) 

 

 
a to není vše ...

 

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?


 Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® o  20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.