Montáž systému

Vysoké nároky na kvalitu vnitřního prostředí nás nutí k neustálému inovování nejen systému CLIMAVER®. Díky vám, odborníkům, kteří s tímto produktem pracujete každý den, se tento systém může stále vyvíjet a zdokonalovat. Pro zaslání více informací a detailů nás neváhejte kontaktovat.

Video-manuál potrubí CLIMAVER®

Na tomto  odkazu vám ukážeme nejen výrobu přímého kusu potrubí nebo jednotlivých tvarovek, ale také zajímavé vlastnosti vzduchovodu.

Instalační manuál CLIMAVER®

Nebo si stáhněte do svého chytrého zařízení novou aplikaci  CLIMAVER.app s instalačním manuálem pro snadnou a rychlou výrobu vzduchotechnického potrubí přímo na stavbě.

 • akusticky absorpční vlastnosti
 • vzduchotěsnost
 • tepelněizolační vlastnosti
 • nízké tlakové ztráty
 • minimální prořez a odpad
 • flexibilita
 • systémová montáž – metoda přímého úseku
 • vysoká odolnost
 • úspora v logistice a skladování
 • lehká manipulace ve výškách
 • snadné napojení na kovové potrubí (čtyřhranné, kruhové)


Návrh vzdáleností mezi výztuhami závisí na průřezu potrubí a pracovním tlaku dopravovaného vzduchu. Doporučený rozměr C profilu pro ztužení vnějšího obvodu potrubí je 35 × 20 × 20 mm, tloušťka 1,5 mm.

Pro vodorovné kotvení vzduchovodu je k dispozici tabulka pro určení maximální rozteče kotvicích bodů. Mezi dvěma podpěrami mohou být umístěny maximálně dva příčné spoje. Nejběžnější metoda kotvení je za použití vodorovného U profilu (25 × 15 × 15 mm, tloušťka 0,8 mm) se závitovými tyčemi o průměru 6 mm (nejméně Ø 4 mm). Pokud není překročena kotvicí vzdálenost, lze využít vnější ztužovací profil pro zavěšení potrubí.

 

Pro svislé kotvení platí maximální rozteč kotvicích bodů do 3 m. Tento rozměr nesmí být překročen. Způsob kotvení svislého potrubí CLIMAVER® lze provést pomocí vnějšího/obvodového ztužujícího límce osazeného na konzolu nebo jiným podpěrným prvek o požadované nosnosti. V žádném případě nesmí při napojení CLIMAVERu na odbočku (odbočovací potrubí) dojít k přenosu zatížení či sil od odbočovacího potrubí a nesmí v místě napojení potrubí dojít k deformacím CLIMAVERu.

V případě dotazu na jiný způsob kotvení nás kontaktujte.

1

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Nářadí a příslušenství CLIMAVER® pro výrobu přímého vzduchovodu a tvarovky.

2

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Pomocí nářadí CLIMAVER® vytvoříme stupňovou drážku.

3

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Odstraníme vyříznutý kus materiálu z vytvořené stupňovité drážky.

4

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Odřízneme přebytečný kus desky.

5

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Jednoduše složíme čtyřhranný vzduchovod.
 

6

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Zajistíme podélný spoj sponkovačkou CLIMAVER®.

7

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Podélný spoj přelepíme hliníkovou páskou CLIMAVER® pro zachování vysoké vzduchotěsnosti potrubí.

8

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Pro vytvoření těsného spoje zahladíme pásku CLIMAVER®.

9

VÝROBA PŘÍMÉHO ÚSEKU

Jednotlivé přímé kusy potrubí CLIMAVER® spojíme na P + D.

10

VÝROBA TVAROVKY

Z přímého úseku lze vyrobit tvarovku (koleno, redukci, kalhoty...).

11

VÝROBA TVAROVKY

Řez 1. a 3. strany kanálu provedeme pomocí rovného nože CLIMAVER®.

12

VÝROBA TVAROVKY

Řez 2. a 4. strany kanálu provedeme pomocí zešikmeného nože CLIMAVER® pod úhlem 22,5°.

13

VÝROBA TVAROVKY

Jednotlivé nařezané díly slepíme disperzním lepidlem CLIMAVER®.

14

VÝROBA TVAROVKY

Pro zachování vysoké vzduchotěsnosti přelepíme a zahladíme příčný spoj potrubí hliníkovou páskou CLIMAVER®.

15

VÝROBA TVAROVKY

Podobným způsobem lze vyrobit podle našeho instalačního manuálu ostatní typy tvarovek.