Systém CLIMAVER® garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor. Nezatěžuje stávající konstrukci a usnadňuje práci při jeho instalaci. Zajišťuje tichý provoz vzduchotechnického potrubí. Vnitřní antibakteriální povrch kanálu zaručuje dodávku upraveného vzduchu po budově. Spojuje všechny části systému, přes který je vzduch nasáván, upravován, veden a vypouštěn. Díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem je vzdchotechnický systém energeticky úspornější (snížení nákladu v investiční i provozní fázi).

Rozdíl mezi systémem CLIMAVER® a izolovaným kovovým potrubím.

CLIMAVER®Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

Systém byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

Panel je vyroben ze skelné vlny a oboustranně potažen speciální povrchovou úpravou. Díky tomu ucelenému řešení předpřipraveného zaizoilovaného panelu pro zhotovení vzduchovodu se šetří čas potřebný k instalaci samostatného potrubí a náklady na dodatečnou montáž tepelné/akustické izolace. 

Dodatečně izolované vzduchotechnické  potrubí z pozinkovaného plechu je vyrobeno ze dvou částí:

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován minerální vlnou, zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí.

Izolace : CLIMAVER®Izolace: minerální vlna s hliníkovou fólií
Kovové potrubí: žádnéKovové potrubí: pozinkovaná ocel 0,6 mm
Tloušťka25 mmTloušťka30 mm
ObloženíHliníková úpravaObloženíHliník


Pro standardní řešení kancelářské budovy by použití 1 000 m2 systému CLIMAVER® 
místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu ušetřilo:

(1000 m2 systému CLIMAVER® odpovídá 700 m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 0,4 m x 0,2 m)

36 let 4000 X3t

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně.

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02.

Elektrickou energii pro 4 000 lidí za jeden den.

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let.

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

a to není vše ...

Při použití systému CLIMAVER® proti klasickému vzduchotechnickému potrubí z pozinkovaného plechu:

se ušetří při spostřebě  el. energie FU* ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechuse ušetří při spostřebě el. energie FU** ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechu

FU=Funkční jednotka: vzduchotechnické potrubí přepravující 1,6 m3/s vzduchu dodaného vzduchotechnickou jednotkou, do délky 20 m s průřezem potrubí 0,4 m × 0,2 m (tj. 24 m2) s odpovídající teplotou prodění vzduchu tak, aby byla v kanceláři zajištěna tepelná pohoda

** Na základě cen elektřiny ve Španělsku, referenční rok 2015 s 0,237 €/kWh ze zprávy Evropské komise „Ceny energií a náklady v Evropě“ z listopadu 2016

VZDUCHOTĚSNOST TECHNICKÉHO POTRUBÍ NEBO JAK OMEZIT ÚNIK VZDUCHU?

Tři hlavní zdroje energetických ztrát ve vzduchotechnickém potrubí vycházejí z šíření tepla (vedení, sálání), ztráty tlaku (tření vzduchu, místní odpor) a vzduchotěsnosti potrubí (únik vzduchu).

Energetické ztráty šířením tepla a ztrátou tlaku jsou v této studii srovnatelné a vykazují významný rozdíl v rámci úniku vzduchu:

Systém CLIMAVER® jej výrazně snižuje.

Vzduchotěsnost potrubí: Třída D podle EN 1507.

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?


 Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® o  20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí, než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.