Systém CLIMAVER® garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor. Nezatěžuje stávající konstrukci a usnadňuje práci při jeho instalaci. Zajišťuje tichý provoz vzduchotechnického potrubí. Vnitřním antibakteriální povrch kanálu zaručuje dodávku čistého vzduchu do požadovaných prostor budovy. Díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem je stavba jako celek šetrnější k životnímu prostředí (snížení nákladu v investiční i provozní fázi).

Rozdíl mezi systémem CLIMAVER® a Izolovaným kovovým potrubím

CLIMAVER®Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí pro klimatizační, větrací a teplovzudšné vytápění.

CLIMAVER® byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

V jeden okamžik je izolace zakomponována do panelu sloužícího k montáži vzduchotechnického kanálu, čímž šetří čas potřebný k instalaci vzduchotechnických rozvodů a náklady na dodatečnou montáž tepelně/akustické izolace. 

Izolované vzduchotechnické  potrubí z pozinkovaného plechu je vyrobeno ze dvou částí:

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován pružnou skelnou minerální vatou, zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí.

Izolace : CLIMAVER®Izolace: skelná vlna pokrytá hliníkem
Kovové potrubí: žádnéKovové potrubí: pozinkovaná ocel 0,6 mm
Tloušťka25 mmTloušťka30 mm
ObloženíHliníková úpravaObloženíHliník


Pro typickou kancelářskou budovu by použití  1 000 m2  systému CLIMAVER® místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu by  ušetřilo:

(1000 m2 systému CLIMAVER® odpovídá 700m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 0,4m x 0,2m)

36 let 4000 X3t

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02

Spotřeba elektrické energie 4000 obyvateli za 24 h

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let

Nainstalovat více než 3 tuny oceli, izolovat a demontovat na konci životního cyklu

a to není vše ...

Při použití systému CLIMAVER® vůči klasickému vzduchotechnickému potrubí z pozinkovaného plechu :

se ušetří při spostřebě  el. energie FU* ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechuse ušetří při spostřebě el. energie FU** ve srovnání s řešením vzduchotechnickým potrubím z pozinkovaného plechu

FU=Funkční jednotka: vzduchotechnické potrubí přepravující 1,6 m3/s vzduchu dodaného vzduchotechnickou jednotkou, do délky 20 m s průřezem potrubí 0,4 m × 0,2 m (tj. 24 m2) s odpovídající teplotou prodění vzduchu tak, aby byla v kanceláři zajištěna tepelná pohoda

** Na základě cen elektřiny ve Španělsku, referenční rok 2015 s 0,237 €/kWh ze zprávy Evropské komise „Ceny energií a náklady v Evropě“ z listopadu 2016

VZDUCHOTĚSNOST TECHNICKÉHO POTRUBÍ NEBO JAK OMEZIT ÚNIK VZDUCHU?

Tři hlavní zdroje energetických ztrát ve vzduchotechnickém potrubí vycházejí z šíření tepla (vedení, sálání), ztráty tlaku (tření vzduchu) a vzduchotěsnosti potrubí (únik vzduchu).

Energetické ztráty šířením tepla a ztrátou tlaku jsou v této studii srovnatelné a vykazují významný rozdíl v rámci úniku vzduchu:

Systém CLIMAVER® jej výrazně snižuje.

Vzduchotěsnost potrubí: Třída D podle EN 1507

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?


 Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® O  20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí, než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.